STOWARZYSZENIE LIBERTAS

Witamy na stronie Stowarzyszenia Biegłych Rewidentów, Księgowych, Doradców Podatkowych, Prawników i Ekonomistów “LIBERTAS”!

Stowarzyszenie Biegłych Rewidentów, Księgowych, Doradców Podatkowych, Prawników i Ekonomistów “LIBERTAS” jest organizacją zrzeszającą profesjonalistów z różnych dziedzin, którzy łączą swoje kompetencje, doświadczenie i pasję, aby służyć interesowi publicznemu i rozwojowi gospodarki. Nasze Stowarzyszenie powstało w 2004 roku z inicjatywy grupy osób, które chciały stworzyć platformę współpracy i wymiany wiedzy między specjalistami z zakresu finansów, podatków, prawa i ekonomii. Od tego czasu nasza organizacja stale się rozwija i zyskuje uznanie na rynku i w społeczeństwie.

Nasza misja

Misją Stowarzyszenia Biegłych Rewidentów, Księgowych, Doradców Podatkowych, Prawników i Ekonomistów “LIBERTAS” jest służenie interesowi publicznemu poprzez wspieranie edukacji i rozwoju zawodów biegłego rewidenta, księgowego, doradcy podatkowego, prawnika i ekonomisty. Misją Stowarzyszenia jest także kreowanie i utrwalanie w społeczeństwie wizerunków biegłego rewidenta, księgowego, doradcy podatkowego, prawnika i ekonomisty jako etycznych, prawych, niezależnych, godnych zaufania fachowców wysokiej klasy. Misja ta wytycza cele i zadania wyznaczone na obecną kadencję. Nadrzędnym celem Stowarzyszenia “LIBERTAS” jest działanie zgodne z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej i innymi przepisami prawa.

Nasza wizja

Wizją Stowarzyszenia Biegłych Rewidentów, Księgowych, Doradców Podatkowych, Prawników i Ekonomistów “LIBERTAS” jest być liderem i wzorem wśród organizacji zawodowych w Polsce i na świecie. Chcemy być uznawani za autorytet i partnera w kwestiach związanych z finansami, podatkami, prawem i ekonomią. Chcemy być inspiracją i wsparciem dla naszych członków i kandydatów na członków. Chcemy być siłą napędową zmian i innowacji w naszych dziedzinach. Chcemy być społecznie odpowiedzialni i angażować się w działania na rzecz dobra wspólnego.

Nasze wartości
Nasze wartości to:
 • Profesjonalizm – dążymy do doskonałości w naszej pracy i ciągle podnosimy nasze kwalifikacje. Przestrzegamy zasad etyki zawodowej i dbamy o jakość naszych usług. Szanujemy naszych klientów, partnerów i współpracowników.
 • Niezależność – zachowujemy obiektywizm i rzetelność w naszych opinii i analizach. Nie ulegamy naciskom i konfliktom interesów. Bronimy naszej autonomii i wolności wyboru.
 • Zaufanie – budujemy relacje oparte na wzajemnym szacunku i lojalności. Dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem. Wspieramy się nawzajem w trudnych sytuacjach.
 • Współpraca – łączymy nasze siły i kompetencje, aby osiągać lepsze rezultaty. Pracujemy zespołowo i interdyscyplinarnie. Nawiązujemy i utrzymujemy kontakty z innymi organizacjami i instytucjami.
 • Innowacja – jesteśmy otwarci na nowe pomysły i rozwiązania. Poszukujemy i wykorzystujemy nowe technologie i narzędzia. Staramy się być kreatywni i elastyczni.
Nasze działania
Nasze działania obejmują:
 • Edukację – organizujemy szkolenia, kursy, warsztaty, konferencje, seminaria i webinaria dla naszych członków i kandydatów na członków. Zapewniamy dostęp do aktualnej i sprawdzonej wiedzy z zakresu finansów, podatków, prawa i ekonomii. Współpracujemy z renomowanymi wykładowcami i ekspertami. Przyznajemy certyfikaty i dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe.
 • Adwokację – reprezentujemy interesy naszych członków i branży przed organami państwowymi, samorządowymi, organizacjami społecznymi i mediami. Bierzemy udział w konsultacjach i opiniodawstwie dotyczącym projektów ustaw i rozporządzeń. Monitorujemy i analizujemy zmiany w przepisach i orzecznictwie. Wyrażamy nasze stanowisko i postulaty w sprawach istotnych dla naszych dziedzin.
 • Networking – tworzymy i rozwijamy sieć kontaktów i relacji między naszymi członkami i kandydatami na członków. Organizujemy spotkania, imprezy, wyjazdy integracyjne i okolicznościowe. Promujemy wymianę doświadczeń i informacji. Umożliwiamy nawiązywanie współpracy i partnerstwa.
 • Współpracę – współpracujemy z innymi organizacjami zawodowymi, naukowymi, biznesowymi i społecznymi w Polsce i za granicą. Należymy do międzynarodowych stowarzyszeń i federacji. Uczestniczymy w projektach i programach wspólnych. Dzielimy się naszymi dobrymi praktykami i osiągnięciami.
 • Społeczną odpowiedzialność – angażujemy się w działania na rzecz dobra wspólnego i zrównoważonego rozwoju. Wspieramy inicjatywy prospołeczne i charytatywne. Działamy na rzecz edukacji finansowej i prawnej społeczeństwa. Dbamy o środowisko naturalne i kulturę.
Nasze korzyści
Nasze korzyści to:
 • Prestiż – należenie do naszego Stowarzyszenia jest znakiem rozpoznawczym i wyróżnieniem dla profesjonalistów z naszych dziedzin. Świadczy o wysokim poziomie wiedzy, umiejętności i etyki. Podnosi wiarygodność i reputację na rynku i wśród klientów.
 • Rozwój – nasze Stowarzyszenie zapewnia możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego. Oferuje dostęp do aktualnej i sprawdzonej wiedzy, nowych technologii i narzędzi. Pomaga w zdobywaniu i utrzymywaniu certyfikatów i dyplomów.
 • Wsparcie – nasze Stowarzyszenie zapewnia wsparcie i pomoc w trudnych sytuacjach zawodowych i osobistych. Udziela porad i konsultacji. Zapewnia ochronę prawną i ubezpieczeniową. Reprezentuje interesy i prawa naszych członków.
 • Kontakty – nasze Stowarzyszenie zapewnia możliwość nawiązywania i utrzymywania kontaktów i relacji z innymi profesjonalistami z naszych dziedzin. Umożliwia wymianę doświadczeń