WŁADZE

Prezes Zarządu

 

Zygmunt Korzeniewski

Prezes Zarządu Stowarzyszenia
Prezes Zarządu Stowarzyszenia Biegłych Rewidentów, Księgowych, Doradców Podatkowych, Prawników i Ekonomistów  "Libertas”
Prezes Zarzadu Międzynarodowego Centrum Szkoleń i Doradztwa Sp. z o.o.
Członek Zarządu Eunite Poland Sp. z o.o.
Członek Rady Nadzorczej US racing Sp. z o.o.
członkowie Zarządu

Henryk Osiak

Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia
Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Biegłych Rewidentów, Księgowych, Doradców Podatkowych, Prawników i Ekonomistów  "Libertas”
Sekretarz Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Byłych Żołnierzy Zawodowych

Adam Korzeniewski

Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia
Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Biegłych Rewidentów, Księgowych, Doradców Podatkowych, Prawników i Ekonomistów  "Libertas”
Prezes Zarządu Ceprobi Sp. z o.o.
Prokurent Sergiwa Sp. z o.o.

Andrzej Szowa

Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia
Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Biegłych Rewidentów, Księgowych, Doradców Podatkowych, Prawników i Ekonomistów  "Libertas”
Prezes Zarządu Pawlik, Szowa i Wspólnicy Sp. z o.o.
Prokurent TAO Irina Tokareva Sp. k.
Prezes Zarządu A.S. Porada Sp. z o.o.

Jacek Pawlik

Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia
Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Biegłych Rewidentów, Księgowych, Doradców Podatkowych, Prawników i Ekonomistów  "Libertas”
Prezes Zarządu ECCOM Sp. z o.o.
Wiceprezes Zarządu Pawlik, Szowa i Wspólnicy Sp. z o.o.
Członek Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "POWIŚLE"

Grzegorz Kobyliński

Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia
Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Biegłych Rewidentów, Księgowych, Doradców Podatkowych, Prawników i Ekonomistów  "Libertas”

Piotr Kisiel

Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia
Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Biegłych Rewidentów, Księgowych, Doradców Podatkowych, Prawników i Ekonomistów  "Libertas”
Członek Zarządu Rosomak S.A.

Andrzej Gieras

Wiceprezes do spraw finansowych Zarządu Stowarzyszenia
Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Biegłych Rewidentów, Księgowych, Doradców Podatkowych, Prawników i Ekonomistów  "Libertas”
Komisja Rewizyjna

Tadeusz Jabłoński

Członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia
Biegły rewident. Członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Biegłych Rewidentów, Księgowych, Doradców Podatkowych
Prawników i Ekonomistów  "Libertas”, Członek Komisji Rewizyjnej Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomzyńskiej

Monika Sobczyk

Członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia
Członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Biegłych Rewidentów, Księgowych, Doradców Podatkowych, Prawników i Ekonomistów  "Libertas”
Prezes Zarządu PS Office sp. z o.o.
Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Społecznego "STOPER"

Andrzej Chojnacki

Członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia
Członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Biegłych Rewidentów, Księgowych, Doradców Podatkowych, Prawników i Ekonomistów  "Libertas”
Członek Rady Fundacji Nowoczesne Mazowsze Mazowiecka Fundacja Społeczna